top of page
BOA4.JPG

BOA werkt mee aan projecten in verband met onderwijs, gezondheidszorg en zelfvoorziening. 

 

BOA werd in 2004 opgericht op initiatief van de zusters Annuntiaten in Heverlee. Vanuit het Zuiden was er de vraag om de kwaliteit van het onderwijs in de scholen van de zusters in Congo te helpen verbeteren. Nu, zovele jaren later, zet BOA zich in om projecten in verband met onderwijs, gezondheidszorg en zelfvoorziening mee te realiseren.

BOA is actief in DR Congo, Burundi en Kameroen.

Op de kaart hieronder staan de 8 locaties waar BOA projecten heeft lopen: 6 in DR Congo en telkens één in Kameroen en Burundi.

BOA9.JPG

Volgens BOA betekent Noord-Zuid samenwerking zuurstof voor de samenleving.

 

Op vele plaatsen in het Zuiden, bij gemeenschappen die het moeilijk hebben om te overleven, kunnen intellectuele, materiële en financiële steun iets in gang brengen, het verschil maken. De wetenschap dat men je aan de andere kant van de wereld wil helpen, geeft hoop. In de landen waar het materieel goed gaat, biedt deze samenwerking een bredere Blik op Afrika maar op de hele wereld, op andere manieren van samenleven en naar geluk te streven. Met je collega’s hieraan participeren en hierbij de verbondenheid met mensen in het Zuiden ervaren, is verrijkend en geeft voldoening.

BOA6.JPG

BOA  vertrekt van drie basiswaarden: emancipatie, solidariteit en rechtvaardigheid. 


BOA en haar Afrikaanse partners willen mensen een uitzicht  bieden op een volwaardige plaats in de samenleving. Investeren in de jeugd en de emancipatie van jonge vrouwen staat centraal in onze samenwerking. Deze is gestoeld op solidariteit. We spannen ons aan beide zijden in om de culturele verschillen te overstijgen door naar elkaar te luisteren. We zijn ons ervan bewust dat beide partners geven en krijgen. De welvaart in het Westen is onder andere ontstaan door uitbuiting van andere delen van de wereld. Onze kleine steen bijdragen om het evenwicht gunstig te laten evolueren, is voor BOA een kwestie van rechtvaardigheid.

BOA werkt mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

Uiteraard onderschrijft BOA de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Unesco 2015). 

Op onze SDG-pagina en bij de projecten kunt  u zien op welke manier we voor deze doelen actief zijn. De doelen die bij BOA het meest aan bod komen, ziet u hier.

BOA5.JPG

BOA is een hedendaagse organisatie met een rijke voorgeschiedenis.

 

Dank zij het werk dat de zusters Annuntiaten tijdens de vorige eeuw in Afrika verricht hebben, kunnen we rekenen op een sterke en goed georganiseerde partner. Toch zijn de BOA projecten niet te zien als een zuiver verlengstuk hiervan. Daarvoor is het maatschappelijk discours te veel veranderd. BOA onthoudt zich van samenwerking ivm religieuze aspecten. De inspanningen die we doen, de projecten waaraan we deelnemen, zijn steeds meer gericht op zelfredzaamheid. Tegelijk willen we niet dat de samenwerking stopt. Er zullen altijd nieuwe uitdagingen ontstaan en er samen iets aan doen betekent meerwaarde langs beide kanten.

 

BOA10.JPG

BOA heeft een ‘eigen’ aanpak

Vanaf het begin heeft BOA ingezet op een goede communicatie met de partners in het Zuiden. Vooraleer we andere projecten opzetten, wordt op elke site gezorgd voor elektriciteit via zonne-energie en een internetverbinding. Ook watervoorziening wordt meer en meer een prioriteit. Als deze voorwaarden vervuld zijn, gaan we met de ‘eigenlijke’ projecten van start. 

BOA14.JPG

Een schenking aan BOA is een zinvolle en slimme investering.

In het Noorden kunnen we rekenen op vele partners Naast de officiële steun doen tientallen individuen en gezinnen een permanente of occasionele donatie.  Als u overweegt een donatie te doen, is het belangrijk te weten dat 90% van onze middelen bij de bevolking in Afrika terecht komt. Voor elke schenking vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest. Schenkingen door bedrijven, de overheid of organisaties worden via deze website, onze nieuwsbrief en onze Noordwerking kenbaar gemaakt. 

bottom of page