top of page

TIJDLIJN

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 

2022

2022

Aankoop van een 4x4 ambulance voor het gezondheidscentrum van Foumbot in Kameroen. Het centrum blijft steeds maar betere cijfers halen.

Subsidie van de Provincie Vlaams Brabant om drinkbaar water van aan de bron tot in de scholen en het hospitaal van Totshi te brengen. BOA zorgt voor de opvang en opslag van regenwater. 

Het jaarlijkse benefietconcert door diverse koren wordt voor de tweede keer op rij wegens Corona opgeschort.

Voorbereiding en uitvoering van een evaluatiemissie naar Congo door 3 BOA bestuursleden.

Ook dit jaar ontvingen we van de groep Vakdidactiek aardrijkskunde een mooi bedrag, waarvoor dank!

Uitbreiding van het CMS in Foumbot met 8 ziekenkamers.

Deelname aan het Wereldfeest in Leuven op 21 mei;

Steun van de lagere school van het Heilighartinstituut voor de BOA projecten.

Een uitwisseling tussen klassen van het vijfde jaar van het Heilig Hartcollege in Halle en dezelfde klassen in het lyceum van Ijenda - Burundi staat in de stijgers.

Bezoek van onze partners uit Congo en Burundi aan België. Uitvoerig overleg.

2021

2021

Zuster Dorine Makeya, een van de belangrijkste medewerksters van onze partner overleed op 28/12. Een groot verlies voor ons allemaal.

Renovatie aan de gebouwen van de lagere scholen in Kingandu en Totshi, Congo.

Samen met de vzw Besiem Bruist organiseert BOA een heuse festivandag in Veltem-Beisem.

Jef Vandeputte stapt de dodentocht van Bornem ten voordele van het Elikyaproject.

Het project leerlingenbegeleiding in het lyceum van Ijenda- Burundi gaat van start.

De nieuwe BOA website, een eigen Youtubekanaal, Facebook-pagina, linkedIn- en Instagramaccount zijn klaar!

De Lagere- en Kleuterschool Mater Dei van Woluwe steunt met €2000 de gelijknamige school in Kinshasa voor de aankoop van pedagogisch materiaal en speelgoed.

De groep vakdidactiek Aardrijkskunde van de KULeuven steunt met meer van €1000 onze projecten Wetenschappen in de Afrikaanse scholen.

Er heerst een epidemie bij de runderen in Congo. De boerderijen van de zusters zijn er ook door getroffen. BOA ondersteunt financieem voor de aankoop van geneesmiddelen.

Jan Stevens, een van onze eerste en trouwste medewerkers is op 7 fevbruari ten gevolge van Corona overleden.

Bouw van 3 nieuwe klaslokalenin de school va L Paience Kikwit, Congo

2020

2020

Zending 1 BoA medewerker voor een studie van de rentabiliteit van de varkenskweek in Ijenda Burundi.

Aankoop multimediamaterialen voor de lagere en middelbare school van Ijenda Burundi.

Benefietconcert tvv BoA.

"Beisem Blikt op Afrika" een heus Afrikaans muziekfestival met 400 bezoekers in 80 bubbels van vijf bezoekers! 

Matrasovertrekken en nieuwe gordijnen voor het internaat in Ijenda Burundi.

Pilootproject leerlingenbegeleiding in het lyceum van Ijenda staat in de steigers.

Needs assessment bij de 10 scholen in RDC, verzending van 1000 kg aan didactisch materiaal naar alle scholen. 

Het voorbereidend werk voor de constructie van een nieuwe website is klaar.

De watertoevoer op de boerderij van Elikya - plateau van Bateke - is een feit.

2019

2019

40 laptops voor persoonlijk gebruik worden verstuurd naar Congo. Ze worden aan voordelige prijzen aan de leerkrachten verkocht. 

De preventie activiteiten van het CMS in Foumbot gaan van start. 

Deelname aan wereldfeest Leuven. 

Missie van 3 BoA medewerkers naar het plateau van Bateke voor terreinonderzoek ivf watervoorziening. 

Bouw van sanitair voor personeel van de lagere school in Ijenda - Burundi.

17 leerkrachten van de lagere scholen in RDC kregen in Kinshasa bijscholing Frans tweede taal. 

Bouw van klaslokaal 1B in Totshi.

Overleg met de Afrikaanse verantwoordelijke zusters in Heverlee. 

Bouw van een nieuwe slaapzaal voor de jongens interneren in Kigandu RDC. 

Faire Trade ontbijt in Rotselaar tvv CMS Foumbot Kameroen.

Opvolgingsmissie  van 1 BoA medewerker om de kwaliteit van de lessen ICT en wetenschappen vast te stellen.

Missie: 3 BoA medewerkers trekken naar Ijenda Burundi om vormingen multimedia wetenschappen en internaatswerking te geven.

3 BoA medewerkers trekken naar Ijenda Burundi om vormingen multimedia wetenschappen en internaatswerking t geven 

3 BoA medewerkers trekken naar Foumbot om de werking van het CMS te evalueren.

Boa werkt mee aan de "World jam 19", een avond vol wereldmuziek in het Narrenschip in Leuven. 

2018

2018

4 BoA medewerkers voeren een missie uit waarin vormingen beeldgeletterdheid, multimedia, wetenschappen en taalonderwijs georganiseerd werden. 

Een 40 voet container met allerlei medisch materiaal werd naar Foumbot opgestuurd. 

Opstart CMS in Foumbot - Kameroen. 

Prospectie door 1 BoA medewerker in Ijenda Burundi om verder samenwerking te plannen. 

In gebruiksname van de nieuwe klassen van de middelbare school La Patience Kikwit. 

20 laptops werden aangekocht bij Close The Gap en naar Congo verscheept. 

BoA werkt mee aan de "World Jam 18", een avond vol wereldmuziek in het STuK in Leuven. 

Plaatsing van elektrische installatie met zonnepanelen in La Patience Kikwit. 

Jaarlijks benefietconcert tvv BoA. 

2017

2017

Benefietconcert tvv BoA.

Filmvoorstellingen in Don Bosco Haacht ism Afrika Filmfestival.

Zending van 1 BoA medewerker naar Foumbot ter bespreking van de bouwwerken en de medische activiteiten in de toekomst.

Bouw van 16 klassen van de middelbare school La Patience in Kikwit.

Verzending van 20 pc's en laptops voor de cybers in RDC.

Ondersteuning van de afdeling 'Coupe et couture' in de middelbare school van Kingandu.

Aanwezigheid op wereldfeest Leuven ism Afrika Film Festival.

Deelname aan het wereldfeest ism Afrika Film Festival. 

Opleidingssessies ICT aan leerkrachten van de scholen in Kingandu door een plaatselijke medewerker. 

Stijn van Parijs maakt een fietstocht van Damme naar Kaapstap tvv BoA.

Start van de werken aan het 'Centre Médico Sanitaire' in Foumbot Kameroen.

Jef Vandeputte (77j) stapte tvv BoA de dodentocht in Bornem. 

Vernieuwing cybermateriaal in Totshi.

Sanering regenwateropvang en installatie zonnepanelen in gezondheidscentrum Totshi.

"Stiel en Stijl", een ambacht- en designbeurs in Hal 5 in Leuven/Kessel Lo kiest BoA als goed doel.

2016

2016

Nieuwjaarsconcert tvv BoA. 

Vormingssessies ICT voor leerkrachten Kibangu door Congolese medewerker. 

Missie voor aanvoer van bronwater naar de scholen en het hospitaal van Kibangu RDC. 

Verkenningsmissie door BoA medewerker gezondheidszorg naar Foumbot Kameroen i.f.v. de oprichting van een nieuw gezondheidscentrum. 

Vormingsmissie didactiek wetenschappen door twee BoA medewerkers in Kibangu en Kingandu RDC. 

Participatie aan de mondiale dag in de tweede graad van het H. Hartinstituut in Heverlee. 

Missie voor de uitrusting informatica-lokalen op 4 sites in Congo.

Vormingsmissie beeldgeletterdheid, filmeducatie, multimedia door BoA medewerkers. 

Eerste voorbereidingen van het veeteelt project op het plateau van Bateke RDC: la Ferme Elikya.

2015

2015

Vormingsessies 'Ateliers de réflection' in 4 scholen in het binnenland van Congo. Samenwerking twee Congolese vormers en een BoA medewerker.

Citerne regenwater lagere school Kibangu.

BoA medewerker bezoekt 3 gezondheidscentra in Congo: Totshi - Kibangu - Kimbongo.

Verbeteringswerken in de verloskamer in Kibangu.

Bouw van de slaapzaal voor de jongens in het internaat van Totshi RDC.

Inrichting klas wetenschappen in Kibangu - Kikwit. 

Vervangen van asbest dakbedekking in het lyceum van Ijenda Burundi.

Aankoop woordenboeken Lyceum Ijenda - Burundi.

2014

2014

Technische missie onderhoud cybers + vormingen door 2 BoA medewerkers op verschillende posten in RDC. 

Benefietconcert Heverlee.

Aankoop van 2 moto's voor gezondheidscentra van Kimbongo en Totshi RDC.

Bouwwerken sanitaire installaties voor het internaat van Kibangu worden afgerond. 

Salle opératoire in Kibangu RDC is klaar voor gebruik. 

Bezoek BoA medewerker aan de gezondheidscentra in Congo. 

Aankoop van pick-up 4WD voor agropastoraal werk in Kikwit RDC. 

Twee nieuwe klaslokalen in Kibangu Kikwit. 

In gebruik name van nieuwe refter en polyvalente zaal in Kibangu Kikwit. 

Vormingsessie door BoA-medewerkers aan internaatspersoneel.

2013

2013

Vormingssessies voor 'maintenanciers' van de cybers door BoA medewerkers.

Vormingsessies voor schooldirecties door plaatselijke vormers. 

Computers en ict-materialen worden opgestuurd naar RDC.

Zending van de BoA voorzitter voor overleg met onze partners.

Vormingen aan de leerkrachten op de verschillende sites in Congo door twee Congolese vormers.

2012

2012

Nieuwjaarsconcert in Heverlee tvv BoA.

Verscheping materialen voor Cyber in Kibangu - Kikwit. 

Twee BoA medewerkers geven vorming aan de Congolese schooldirecties en gaan in overleg met de leerkrachten van alle Congolese scholen.

Verzending materialen met legervlucht. 

Plaatsing internetaansluiting bij het regionaal bestuur van de zusters in Kikwit RDC.

Herstel cyber na blikseminslag in Totshi. 

Installatie cyber in Kibangu.

Schoolborden worden verstuurd naar Congo.

ICT vorming aan de leerkrachten door Congolese vormers in Kikwit RDC.

Didactisch materiaal en pc's worden opgestuurd naar RDC. 

2011

2011

Nieuwjaarsconcert tvv BoA .

Twee medewerkers van BoA doen een technische opvolgmissie naar Congo.

Bewustmakingsactiviteiten in de scholen HHH en Imelda Brussel.

BoA medewerker geeft ICT instructies in Ijenda en Burundi.

Elektriciteitsvoorziening in internaat Totshi RDC. 
Verzending materialen voor een vierde cyber in Kibangu - Kikwit.

Twee BoA medewerkers bespreken in Kikwit een vernieuwde samenwerkingsstructuur met de plaatselijke verantwoordelijken.

Debat 'Onder de Mangoboom' mmv Peter Verlinden in Heverlee.

Gespreksavond met Peter Verlinden in Heverlee. 

Cursus 'maintenance' van de cybers door Congolese medewerkers in Kikwit RDC.

Deelname aan vierde pijlerconferentie in Dilbeek.

2010

2010

Concert 'La Primavera' tvv BoA met o.a. Libbrecht Vanbeckvoort, Iris Luypaers en het Kryptos Kwartet. 

Bouw van een nieuwe school in Kibangu - Kikwit RDC. 

4 BoA medewerkers gaan op werkbezoek op alle sites in Congo om kleinere pedagogisch-didactische projecten op te zetten en te begeleiden. 

Verplaatsing van de cyber in Totshi RDC omwille van preventie tegen bliksemschade. 

Installatie cyber in Kibangu.

Tweede BoA reflectiedag in Hoepertingen.

Verzending van materialen naar de scholen in Congo. 

20 laptops en vervangstukken voor pc's naar Congo. 

Spreekbeurten Jef Vermassen en Annemie Struyf. 

2009

2009

Zending en vorming didactiek, samenwerking 2 Congolese vormers en 2 BoA-medewerkers in de lagere en middelbare school in Totshi RDC. 

Vorming directies van de scholen in Kameroen, Burundi en Congo in Kikwit. Samenwerking Congolese vormers en BoA-medewerkers. 

Twee technische medewerkers van onze Congolese partners komen naar België en krijgen extra vorming. 

BoA medewerker neemt deel aan een Vlir-UOS project en bezoekt de verschillende sites van onze Congolese partners. 

Installatie van cyber in Kimbongo RDC. 

ICT vorming voor leerkrachten Kimbongo RDC. 

Twee bureaucontainers worden met de boot naar Matadi verstuurd. Zij zullen dienst doen als cybers in Totshi en Kibangu.

2008

2008

Zending van 2 BoA medewerkers en 4 studenten van de Ehsal (Odisee) hogeschool in Brussel om gedurende 12 weken samen te werken met de leerkrachten van de lagere school in Kingandu RDC. Aanmaak van didactisch materiaal. 

Schriftelijke bevraging van de directies van alle scholen in Congo, Burundi en Kameroen. 

Aankoop in Kinshasa van allerlei materialen voor de scholen in RDC.

Verzending van 15 laptops en een printer naar Ijenda, Burundi. 

Een pakket medicatie van Janssen Pharmaceutica wordt opgestuurd naar het hospitaal van Kingandu. 

Pc's voor de lerarenopleidingen in Kikwit en Masi-Manimba en voor het hospitaal van Kigandu. 

Didactisch materiaal voor alle scholen in Congo, Kameroen en Burundi wordt opgestuurd. 

Kunstenaars voor Afrikaanse scholen 'een tentoonstelling, veiling en verkoop van kunstwerken tvv BoA' .

2007

2007

Zending van 2 BoA medewerkers en 4 studenten van de Ehsal (Odisee) Hogeschool in Brussel om gedurende 12 weken samen te werken met de leerkrachten van de school in Kingandu RDC. 

Bouw van nieuwe klassen voor de lagere school van Kingandu RDC. 

Nieuw klasmeubilair in Totschi RDC. 

Oprichting van een didactisch lokaal in Kingandu. 

Installatie van een tweede BoA cyber in Totshi RDC. 

Eerste instructie ICT basisvaardigheden Totshi door een BoA medewerker. 

Samenwerking met RAKI, radio rurale Kimvuka in Kigandu. 

Opvolgmissie door 2 BoA medewerkers i.v.m. de studentenparticipatie aan de BoA projecten.  

2006

2006

Installatie van de eerste BoA cyber in Kingandu RDC. 

Zending van 2 BoA medewerkers en 4 studenten van de Ehsal (Odisee) hogeschool in Brussel om gedurende 12 weken samen te werken met de leerkrachten van de lagere school in Kingandu RDC. Aanmaak van didactisch materiaal. 

Aanmaak van didactisch materiaal in de school van Kingandu RDC. 

2005

2005

Vastenactie in Heilig Hart Heverlee ten voordele van de scholen in Congo. 

Verzending van materialen naar de scholen.

2004

2004

Oprichting BoA - Blik op Afrika 

Twee BoA medewerkers maken een eerste prospectiereis naar Congo om er alle scholen te bezoeken. 

bottom of page