top of page
In dialoog met Patrick Develtere
In dialoog met Patrick Develtere
0 DAGEN TOT EVENEMENT
Hoe is ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren geëvolueerd? Wat brengt de toekomst?
13 nov 2023, 19:00 – 22:00
Heilig Hartinstituut Heverlee ,
Naamsesteenweg 355, 3001 Leuven, België
Komt u?
Details

In 2000 stond op de voorpagina van the Economist “Africa, the hopeless continent”; in 2019 was haar titel “the new scramble for Africa”. Iedereen lijkt vandaag wel geïnteresseerd in Afrika. De oude donoren, zoals Europa, de VS en Japan krijgen er geduchte concurrentie van zogenaamde nieuwe donoren: China, Indonesië, India, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië en nog vele andere. Zij combineren er ontwikkelingsprojecten met investeringen, met handel, met diplomatie. De Afrikanen reageren positief omwille van deze hernieuwde aandacht. Ze voelen zich sterker en toch zijn ze beducht voor neokolonialisme. Maar hoe gaan de traditionele donoren hiermee om? En meer bepaald, welke effecten heeft dit op hun internationale ontwikkelingssamenwerking? Gaan ook zij voor meer gelijke verhoudingen met de Afrikaanse “partners”? Zoeken ze meer wederzijdse voordelen met de projecten die ze steunen? Koppelen ze hun steun meer aan handels- en geopolitieke belangen? Zien we een volledig nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking opkomen? En wie wint daarbij het meest?

 

Patrick Develtere is al 40 jaar geëngageerd in de internationale ontwikkelingssamenwerking. Hij is zo betrokken geweest bij de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, de VN- en Europese samenwerking, de NGO-wereld en de vierde pijler. Hij schreef er meerdere boeken over. O.a. “International Development Cooperation Today: a radical shift towards a global paradigm”. Hij doceert ook “international development cooperation” aan de KU Leuven. Hij brengt de kijk van een insider die praktijkervaring koppelt aan wetenschappelijke inzichten en die steeds opnieuw zoekt naar manieren om de ontwikkelingssamenwerking in het voordeel van het globale Zuiden te laten uitdraaien.

Via hoofdingang Heilig Hartschool, Naamsesteenweg 355, 3001, Heverlee

Inkom: €5, studenten gratis

  • 19:00u:    Welkom en introductie.

  • 19:10u:     In het eerste deel van de avond zet Patrick Develtere zijn visie op de huidige trends in verband met          ontwikkelingssamenwerking met Afrika uiteen.

  • 20:10u:     Pauze, gelegenheid tot een drankje

  • 20:30u:    Verderzetting van het discours en gelegenheid tot het stellen van vragen

  • 21:00u:     Einde van de uiteenzetting en de vragenronde, gelegenheid tot nog een drankje

bottom of page