top of page

WATER WATER WATER


Het waterproject in Totshi, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant, startte in maart 2022. De werken voor de opvang en de opslag van regenwater in de scholen en de internaten, het herstellen van de bestaande citerns in het klooster en de herinstallatie van de elektriciteit waren in november beëindigd. BOA heeft mogen delen in de vreugde van de zusters, de leerlingen en van de hele gemeenschap in Totshi. Na jaren van duisternis was er ’s nachts opnieuw licht. Een grote stap voorwaarts.


In kader van het hetzelfde project hebben op 14 februari 2023de leerlingen van de middelbare scholen in Totshi (Congo) en Rotselaar (Vlaams-Brabant) deelgenomen aan een online contactmoment. Gedurende een dik halfuur leerden ze elkaar kennen en wisselden ze ervaringen uit over hun school en hun leefomgeving. Een topervaring voor beide groepen. Voor dit jaar plannen we opnieuw zulke momenten.


Na het uitrollen van de technische realisatie van het project en het online contact, stuurde BOA Marc Beddegenoodts en Kris Geris naar Totshi van 4 tem 16 april 2023 voor de realisatie van het educatieve deel van het project. Het doel: een laatste technische verfijning van de installaties en een educatief lessenpakket uitwerken met de leerkrachten ter plaatse. Er werd ter plaatse een watercomité opgericht die als taak heeft de geplaatste installatie goed te beheren.


Dit comité wees BOA op de nieuwe noden die naar aanleiding van het hele project zich aanmelden. Er is behoefte aan nog meer opslagcapaciteit. Door de klimaatopwarming duurt in het zuiden het droge seizoen immers langer. Ook wil BOA nog een waterzuiveringsinstallatie toevoegen. Dat maakt het opgeslagen regenwater drinkbaar.


Totshi, een hele mooie plek in DR Congo maar het dorp is bijna letterlijk op het einde van de wereld. We willen van Totshi een leefbare plek maken. Te veel mensen trekken jammer genoeg naar de steden terwijl het leven op het platteland zer zo goed kan zijn. Elektriciteit, internet en vooral water zijn daarvoor de basisvoorwaarden. Helpt u ons mee?

Kommentare


bottom of page