top of page

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG IN KAMEROEN

Het Centre Médico-Sanitaire Foumbot is een kwalitatief en geïntegreerd preventief gezondheidscentrum in het Franstalig deel van Kameroen.

  • Het CMS in Foumbot werd opgericht na een uitgebreide analyse van de lokale situatie en noden en startte op 15 oktober 2018.

  • Door intense educatie en medisch-preventief werk beoogt het een meetbare en duurzame verbetering in de gezondheidstoestand van de lokale bevolking en een daling van de moeder- en kindersterfte in de ruime regio. De moeder- en kindzorg in het centrum en in de dorpen is een prioritaire activiteit. Er wordt gewerkt volgens de beproefde programma’s van de Wereld Gezondheidsorganisatie: ‘De eerste 100 dagen’ en ‘Kangoeroe moederzorg’

  • Het CMS bevat een revalidatiecentrum dat enig is in de regio en vooral focust op de talrijke kinderen die met een motorische handicap worden geboren. Het centrum kan hen een nieuwe toekomst bieden die ze uiteindelijk ook toelaat school te lopen.

  • Alle activiteiten gebeuren in coöperatie met de verantwoordelijken van overheid, Volksgezondheid en de dorpshoofden..

  • Na vijf jaar werking zijn er in de ‘Maternité d’excellence’ al meer dan 1600 kinderen geboren. Meer dan 700 zwangere vrouwen en honderden kinderen worden preventief opgevolgd en gevaccineerd.

  • Er kon een goede infrastructuur worden uitgebouwd dankzij de steun van BOA en talrijke giften. Het CMS Foumbot slaagt er nu in break-even te werken. De consultaties, de geneesmiddelen, het labo en de daghospitalisatie zorgen voor de meeste inkomsten. Probleem is dat preventiewerk geen inkomsten, maar wel kosten genereert. Nieuwe investeringen om de doelstellingen in de regio te realiseren zijn alleen mogelijk door bijkomende financiële investering.

  • De activiteiten van het CMS blijven sterk toenemen. Het centrum kreeg van de overheid officiële autorisaties voor opsporing en behandeling van Aids, Covid, Cholera, Malaria en Mazelen, en het werkt mee aan de officiële overheidsprogramma’s.

  • Het CMS deed mee aan een overheidscompetitie tussen 35 centra over ‘onthaal en hygiëne’ en behaalde de 2e plaats.
Deel dit project met je netwerk:

Kommentare


bottom of page