top of page

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG IN KAMEROEN

Het Centre Médico-Sanitaire Foumbot is een kwalitatief en geïntegreerd preventief gezondheidscentrum in het Franstalig deel van Kameroen.

  • Het CMS in Foumbot werd opgericht na een uitgebreide analyse van de lokale situatie en noden en startte op 15 oktober 2018.

  • Door intense educatie en medisch-preventief werk beoogt het een meetbare en duurzame verbetering in de gezondheidstoestand van de lokale bevolking en een daling van de moeder- en kindersterfte in de ruime regio. De moeder- en kindzorg in het centrum en in de dorpen is een prioritaire activiteit. Er wordt gewerkt volgens de beproefde programma’s van de Wereld Gezondheidsorganisatie: ‘De eerste 100 dagen’ en ‘Kangoeroe moederzorg’

  • Het CMS bevat een revalidatiecentrum dat enig is in de regio en focust op de talrijke kinderen die met een handicap worden geboren. Het centrum kan hen een nieuwe toekomst bieden die ze uiteindelijk ook toelaat school te lopen.

  • Alle activiteiten gebeuren in coöperatie met de verantwoordelijken van Volksgezondheid en de dorpshoofden.

  • Na twee jaar werking zijn er in de ‘Maternité d’excellence’ al meer dan 230 kinderen geboren. Meer dan 200 zwangere vrouwen en honderden kinderen worden preventief opgevolgd en gevaccineerd.

  • Er kon een goede infrastructuur worden uitgebouwd dankzij de steun van BOA en talrijke giften. Het CMS Foumbot slaagt er nu in ongeveer break-even te werken. De consultaties, de geneesmiddelen en de daghospitalisatie zorgen voor de meeste inkomsten.Probleem is dat preventiewerk geen inkomsten, maar wel kosten genereert. De verdere preventieve uitbouw in de regio om de doelstellingen te realiser en is alleen mogelijk door bijkomende financiële investering.

  • De corona pandemie heeft ook in Kameroen toegeslagen. Bezoeken aan de dorpen zijn verboden, de armoede is fel toegenomen en de opkomst naar de consultaties en vooral naar de fysiotherapie zijn afgenomen.Toch zien we dat vooral het preventiewerk in het centrum stand houdt. Overbrugging van deze moeilijke periode zal ongetwijfeld verdere ondersteuning vereisen.

Deel dit project met je netwerk:

bottom of page