top of page

ICT IN SCHOLEN EN HOSPITALEN

Een venster op de wereld  • In 2006 werd in drie scholen in Congo een satellietverbinding voor internet opgestart. Er werden ook Pc's geleverd, zonnepanelen en batterijen. Dat waren de eerste wapenfeiten van de werkgroep “Infrastructuur”. Blanke mannen die in hartje Afrika “state of the art” technologie ter beschikking stelden om er een venster op de wereld te openen.

  • Nu, veertien jaar later, wordt al dat werk door Afrikaanse mensen zelf gedaan en zo vervelde de werkgroep tot een adviesbureau en een aankoopdienst. Wij volgen technische projecten op waarbij BOA betrokken is en proberen zo BOA en de zusters te behoeden voor charlatans en technische en financiële valkuilen. Wij kopen betrouwbaar materiaal aan in Europa en verzenden het via Wereldmissiehulp (WMH).

  • De informatica ondersteunen blijft een noodzaak. Nu zijn er in vier van “onze” Congolese scholen informatica klassen met multimedia, de nodige hardware om films te vertonen. We leveren ook Pc's aan hospitalen en voor de directies van de scholen. Veel materiaal is afkomstig van schenkingen en wat ontbreekt wordt bij “Close the Gap” aangekocht. Alles wordt door ons gepersonaliseerd zodat het klaar-voor-gebruik in Afrika toekomt. In samenspraak met de informatica verantwoordelijken en directies wordt de infrastructuur aangevuld en uitgebreid.

  • Gemakkelijk is het niet gegaan. Studies tonen aan dat het gemiddeld zeven jaar duurt eer informatica min of meer aanvaard raakt, laat staan ingeburgerd. Wat wil je, als je letterlijk van nul vertrekt en alle opleiding van buiten moest komen? De standaard Pc software (Microsoft) is op maat van het Noorden met breedband internetverbindingen voor elk apparaat. Ook al kost een internetverbinding BOA 90$ per school per maand, ze heeft een beperkte bandbreedte en een beperkt volume. Daarom promoten wij op Linux gebaseerde software (Mint, Ubuntu, …). Die is gratis, sneller, virus bestendig en voor standaard computerwerk minstens even goed. De beperkte internet capaciteit blijft dan over voor communicatie en productief werk

  • De ironie wil dat Ubuntu door Afrikanen gemaakt is voor Afrika, maar meer gebruikt wordt in het Noorden dan in het Zuiden. Zij verkiezen gepirateerde Microsoft software en nemen de virussen er bij. Wat we nu naar Congo verzenden zijn apparaten waarop je bij het opstarten kan kiezen of je onder Windows wil werken, of onder Linux Mint. Recent nog zijn 15 desktops via Wereldmissiehulp naar Congo verzonden om er kapotte apparaten te vervangen en bijgekomen noden te lenigen. Op elk apparaat staat een 33GB offline versie van Wikipedia, dat op zich vervangt een schoolbibliotheek.

  • Met de opkomst van GSM's, smartphones en tablets verandert het informatica landschap ook daar.

We zijn er nog niet, het materiaal is er, maar er zit nog zeer veel ongebruikt potentieel in al die machines. Dat er uit halen is de uitdaging voor de toekomst. Ik denk daarbij aan boekhoudprogramma's en patiëntenadministratie voor de hospitalen, educatieve toepassingen voor de scholen en nog zoveel meer. Tot ook daar lokaal aan tegemoet gekomen wordt wacht ons nog veel werk. De gehele ondersteuning van de informatisering in scholen en hospitalen betekent een blijvende kost voor BOA. Uw bijdrage hiertoe is meer dan welkom.Deel dit project met je netwerk:

Comments


bottom of page