REISVERSLAG INTERNAATSWERKING - KIBANGU/KIKWIT, DR

Van toezicht houden naar (spel) begeleiden...

Op vrijdag 5 september reist ‘vzw Solidariteitsfonds – Blik Op Afrika’, vertegenwoordigd door Raf Sondervorst, Mia Vranken en Jana Struys, naar de missiepost in Kibangu (Kikwit) in DR Congo. De drie pedagogen geven er een week lang vorming aan directies en opvoeders van vier internaten (Kibangu, Kingandu, Totshi en Kimbongo) uit het Congolese binnenland. Het onderwijsprogramma van BOA omvat immers naast de bouw en materiele aankleding van schoolgebouwen ook pedagogische ondersteuning.

In de meer dan 200 kg bagage zitten voet- en handballen, netten, gezelschapsspelen, scharen, animatorcursussen en opvoedingstheorieën. In dialoog met de directies en opvoeders stelt het vormingsteam bij aankomst het programma voor de rest van de week samen.

Het resultaat is een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Zo wordt er niet alleen les gegeven over groepsdynamica, de opvoedingsdriehoek of faalangst , maar gaan we ook actief en fysiek aan de slag tijdens sport en spel. Op die manier behelst de week uitwisseling van kennis en ervaringen, beleving van groepsvorming en aanreiken van theoretische en praktische bagage.

Het programma in een notendop

Als startschot van de vorming krijgen we formele presentaties van de vier internaten. Omdat hier heel wat tijd voor genomen wordt, krijgt iedereen een goed beeld van de aantallen, de structuur en de inhoud van de individuele werkingen. We brengen vervolgens meteen het belang van informele kennismaking binnen via kennismakingsspelletjes waarbij o.a. de creativiteit, sociale vaardigheden en concentratie van de deelnemers gestimuleerd worden.

Omdat onze deelnemers, vijf directies en vijf opvoeders, bij aanvang van de week een losse groep individuen vormt, besluiten we hen letterlijk en figuurlijk te laten kennismaken met de psychologie van groepen. We geven de theoretische achtergrond van Tuckman mee en doorlopen de ontwikkelingsfasen in de praktijk met behulp van vertrouwensspelen, competitiesporten en kringgesprekken. Als rode draad nemen we de positie van de opvoeder, de begeleider van een groep.

Halverwege de vormingsweek bouwen we een praktijkervaring met de jongeren in. De directies en opvoeders van de verschillende internaten bereiden een sessie ‘parachute’ voor en begeleiden de jongens en meisjes van de school van Kibangu. Na afloop is er tijd en ruimte voor reflectie voorzien.

Na zonsondergang maken we de begeleiders warm om gezelschapsspelen uit te testen en duiden we de (leer)effecten voor de internen. Het vormingsaanbod van de Belgische gasten wordt tussendoor aangevuld met culturele sessies die de opvoeders of directies aan elkaar geven: improvisatietheater, debat, dans en muziek.

Comme des flèches

Het aanbod van theorie en (spel)praktijk gaat soms in tegen de systemen en contexten die anders zijn in Congo. Tijdens de vormingssessies raken we aan thema’s met een historische en culturele lading zoals ‘winnen en verliezen’, ‘straffen en belonen’, etc. Binnen het tijdsbestek van één week is het echter heel moeilijk om deze en andere verschillen te overstijgen. Toch is er tijdens de vorming aandacht voor de orale cultuur van de deelnemers bij het aanbieden van debat, stellingenspel en mondelinge uitwisseling van ervaringen.

Het ritme in het Zuiden ligt daarnaast een pak lager dan de hoge snelheid waarmee het leven in Westerse landen vaak wordt geassocieerd. We horen van zuster Dorine uit Kibangu dat we in België ‘als pijlen’ leven en leren op die manier ook weer over onszelf.

Spelen is meer dan spel

(Aan)leren gaat dan ook niet alleen via boeken en onderwijs, maar ook via spel. Dat “spelen meer dan spel is” werd dan ook een algemeen gedeelde ervaring. De opzet van de week om spelen en het begeleiden van spel als een belangrijk gegeven binnen een internaatswerking te plaatsen, lijkt dan ook geslaagd.

De begeleiders maakten enerzijds kennis met de voorbereiding, opbouw en evolutie van een spel en welke positie zij voor en tijdens het spel innemen. Anderzijds ontdekten ze ook welke leer- en groeikansen er voor kinderen in een goed begeleid spelaanbod liggen.

Maar de opvoeders ontdekken via het spelen ook van alles over de internen: hoe ze zich voelen, wat ze leuk vinden en waar ze goed of minder sterk in zijn. We kunnen dus besluiten dat de vormingsweek in Kibangu dus meer dan spelen was.

Een nieuwe refter in Kibangu en een nieuwe jeep.

Een foto van de nieuw aangekochte Jeep, die veel dienst zal bewijzen in het ASF14/ 003: agro-pastoraal project in Makengo (bij de missie van Kimbongo). Er kunnen veilig personen en goederen mee vervoerd worden en ze dient onder andere om er de landbouwproducten, die in het kader van het project "Autosuffisance" geteeld werden, mee naar de markt te brengen.
Project OND14/006 : Kibangu Internaat:
tot voor kort stonden hier nog muren in opbouw. Intussen is de refter
van ons internaat in Kibangu klaar, op tijd voor het nieuwe schooljaar
2014/15.
Met dank aan onze sponsoren.

Kibangu - onze school in volle expansie de nieuwe bouwwerken zitten op schema

Kibangu, een voorstad van Kikwit kent een explosieve bevolkingsaangroei. In 2005 werd er door de Srs Annonciades een nieuwe secundaire school opgestart. Dit schooljaar lopen hier al meer dan 500 leerlingen school. Het succes noopt er ons toe 2 extra klassen voor de hogere graad te bouwen. De bijgaande foto laat zien dat de werken vlotten en de klassen voor het nieuwe schooljaar klaar zullen zijn.
Voor de 150 internen van Kibangu is een refter en bijhorende keuken met magazijn in aanbouw. Ook hier gaan de werken goed vooruit en voorzien we een in gebruik name voor het nieuwe schooljaar 2014/15.
Naast deze aan gang zijnde werken, plannen wij in Kibangu ook nog de bouw van sanitaire installaties voor onze leerlingen.
U kunt nog altijd uw steentje bijdrage voor deze bouwwerken door storting op IBAN BE 28 4314 7320 0120
Voor stortingen van €40 of meer krijgt u een fiscaal attest.

Zet je talent in voor een goede zaak!

Zin om de kloof tussen Noord en Zuid te helpen dichten?
Dat kan door toe te treden tot een van de werkgroepen van het Solidariteitsfonds.
Wat zoeken we?

Algemene Vergadering (AV) van de “geactualiseerde” vzw Solidariteitsfonds Blik op Afrika kwam voor het eerst samen!

Het was donderdagavond naar stoelen zoeken in de vergaderzaal in Heverlee. De 24 nieuwe leden van de vzw Solidariteitsfonds – Blik op Afrika (BOA) waren van heinde en verre (=Halle!) gekomen om op de eerste AV van de “geactualiseerde” vzw present te zijn.
Voor de nieuwe Raad van Bestuur (RVB) was het een gelegenheid om de “geactualiseerde” vzw voor te stellen. Inderdaad, eind vorig jaar werd de werking van de vroegere vzw “Missiefonds Annuntiaten” geactualiseerd en niet alleen de naam en het logo veranderde.

Geografisch blijft de focus gericht op de bekende locaties, in Congo -Totshi, Kingandu, Kimbongo, Kibangu-, in Burundi –Ijenda- en in Kameroun –Foumbot-.
De drie domeinen waarin de vzw momenteel actief is, blijven samenvallen met de “œuvres” van onze Partner: het onderwijs, de gezondheidszorg, de zelfvoorziening (“autosuffisance”).
Maar daar waar vroeger parallel werd gewerkt, wordt het nu één geïntegreerde aanpak.
Dit laat toe de ondersteunende diensten (logistiek/infrastructuur, financiën, fondsenwerving) te bundelen en efficiënter in te zetten. Ook met de Partner in Congo wordt het eenvoudiger werken om noden en prioriteiten af te stemmen.
En zeer belangrijk, meer potentiële donateuren kunnen aangesproken worden.

De vzw organen (AV en RVB) en de WerkGroepen (WG) worden in functie van die nieuwe geïntegreerde opstelling aangepast:

Er komen 6 WG:WG Onderwijs: Vorming, Internaten, GebouwenWG Ziekenzorg: nieuw op te richtenWG Autosuffisance: pas opgestart, expert veeteelt, landbouw nodig!WG Infrastructuur: ICT, Water, Elektriciteit van de sitesWG Financiën: boekhouding, betalingen, budgetbeheer, fiscale attestenWG Fondsenwerving: Events, Legaten, Projectfinanciering, Communicatie
De RVB is uitgebreid en zal, als hij voltallig is, 12 leden tellen.
Volgende mandaten zijn al toegewezen
Voorzitter: Rudi Demeuse
Schatbewaarder: zuster Alice Broekx
Secretaris: zuster Guillaumine Clerx
Onderwijs: Eric Depreeuw, Raf Sondervorst
Infrastructuur: Guido Boon
Afrika: zuster Béatrice Mutungidimbu
Congregatie: zusters Lucette Daenen, Jacinta Gilles
Volgende mandaten zijn nog niet toegewezen
Gezondheidszorg
Autosuffisance
Fondsenwerving en Communicatie
Noord-Zuid
expert

De AV wordt opengesteld.
Waar vroeger alleen zusters Annuntiaten lid van de vzw waren, kunnen nu onze vrijwilligers, sympathisanten en donateuren voorgedragen worden als leden. Intussen werden al 24 nieuwe leden opgenomen in de vzw.

Naast haar statutaire rol, is de AV een forum voor observaties, inzichten, suggesties. Dit laatste gebeurde al zeker op de eerste AV. Aanleiding was de reactie van Hilde Lowet en Stef Mistiaen op de verwijzing van Rudi naar de verbondenheid met de Heilig-Hart-Scholengemeenschap in de verschillende locaties. Stef en Hilde suggereerden dat de scholen bij BOA één aanspreekpunt met een gezicht zouden hebben. Jo Roels vond dan weer dat het zou helpen mocht BOA in de verschillende schoolentiteiten “ambassadeurs” had. De RVB kreeg huiswerk mee!

Om de “geactualiseerde” inbreng van de leken-vrijwilligers in de vzw te vieren, trakteerde zuster Lucette Daenen tot slot op wat gebakjes met heel wat slagroom!

Volgende week berichten wij over de begroting die de AV op haar vergadering aannam.

Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze WG Fondsenwerving, Gezondheidszorg, Autosuffisance.

Indien u lid wil worden of vrijwilliger in een van onze werkgroepen contacteer

Rudi Demeuse 0473 32 06 43
Guillaumine Clerx 0475 38 71 93

VERSLAG VAN DE MISSIE VAN ZUSTER BEA EN ERIC DEPREEUW

1. Chronologisch verloop

Dinsdag 3-12: Vertrek 10.45 u op de luchthaven Zaventem, uitgewuifd door onze supporterende zusters. De vlucht passeert Kinshasa in de lucht om te landen in Luanda. Daarna terugkeer naar Kinshasa en landing rond 22 u. De BOA-A-zusters wachten ons op samen met enkele overijverige Congolezen die onnodig onze koffers willen dragen (of gewoon aanraken) waarna ze menen recht te hebben op een fikse beloning. Tegen middernacht vinden we rust in Wenge 16, de vertrouwde tussenpost op weg naar Kikwit.
Woensdag 4-12: Onverwacht daagt mijn collega Matthieu Kabeya (UNIKIN) op met het verzoek mee te gaan naar de campus van de universiteit. Hij heeft een publicatie afgerond als uitloper van het VLIR-project ‘Encadrement des élèves’ dat we samen hebben begeleid (2009-2011). Hij wil deze publicatie onder de aandacht brengen van zijn rector Prof. Jean Berchmans LABANA LASAY’ABAR en ik vermoed dat de aanwezigheid van een Belgische collega nog iets meer gewicht in de schaal legt. Daarna ontmoet ik de leden van het vroegere projectteam. Een ontmoeting met een oud bekende abbé Alphonse Kibwila lukt die namiddag niet en ook een week later passen de agenda’s niet. De avond breng ik door in gezelschap van Jan Bijnens, een medewerker van BTC en eveneens psycholoog. Na jaren Kinshasa wordt hij weldra overgeplaatst naar Bujumbura (Burundi). Er zitten misschien kansen in voor onze scholen aldaar.
Donderdag 5-12: Om 5 u vertrekken we naar de luchthaven N’Dolo. Alles verloopt vlot mede dankzij een ijverige ambtenaar die vier reserve batterijtjes in beslag neemt: dat mag niet in de handbagage! Over Bandundu gaat het naar Kikwit en opnieuw worden we prima opgevangen door de zusters. In de namiddag is er een eerste vergadering met de zusters Vicky, Nicole en Berline en met René Mikese. Na de kennismaking bespreken we de actuele stand van zaken in BOA-A en in BOA-B. We overlopen de thema’s die tijdens ons bezoek aan bod moeten komen, onder meer het statuut van BOA-A (afzonderlijke ONGD of onderdeel van de bestaande ONGD Oeuvres des annonciades) en de concrete samenwerking voor de komende jaren. Verdere vergadermomenten worden vastgelegd.
Vrijdag en zaterdag 6 en 7-12: verplaatsing naar het noviciaat waar we twee dagen vertoeven. Terugkeer ’s avonds naar Wenge 16 is moeilijk gezien de overvloedige regen. Zuster Vicky en René Mikese hebben van mijn aanwezigheid gebruik gemaakt om twee dagen vorming in te lassen voor de directies. Na een toelichting bij de hervormingen in BOA-B, dit met behulp van de schema’s die Rudi toezond, besteden we de eerste dag aan ‘La motivation scolaire’ en de volgende dag wordt een uitgebreide link gelegd met Anxiété de l’échec (faalangst). Voor beide onderwerpen was er een intense belangstelling wat resulteerde in levendige interacties. Een didactische conclusie was al vast dat wanneer men werkt met power point men alleszins een afgedrukte hand-out ter beschikking moet stellen. Zonder hand-out proberen de deelnemers de dia’s over te schrijven waardoor ze de gesproken tekst niet kunnen volgen (of omgekeerd).
We bekijken samen met de directies welke vormingsessies in de komende jaren gewenst zijn. Aangezien onze partners geen overzicht hebben van wat we kunnen aanbieden, lijkt het aangewezen om eerst een keuzeaanbod samen te stellen, bijv. onder de vorm van korte beschrijvingen met doelstellingen en werkwijze.
Zondag 8-12: We gaan op zoek naar een eucharistieviering maar moeten het stellen met enkel de goede intentie omdat de priester op verplaatsing is. Verder in de voormiddag vergaderen we rond de gestelde thema’s en maken goede vorderingen. We hebben het over het statuut van BOA-A, de kerntaken, de samenwerking tussen BOA-A en BOA-B, mede in het licht van het partnerschap met Congodorpen. Ook het internatenproject wordt uitgediept en BOA-A zal zich inzetten om een pilootproject uit te werken. Kan het internatenfonds voorzien in de salarissen? René zal met betrekking tot het statuut van BOA-A een synthesetekst opstellen die op maandag verder wordt verfijnd. ’s Avonds ben ik te gast bij de familie Mupepe (Odette en Jean) en bespreken onder meer de samenwerking met Banatee.
Maandag 9-12: In de vroege voormiddag bezoeken zuster Béa en ikzelf de school Patience - Kaggwa. Directrice zuster Agnes leidt ons rond. Het is hartverwarmend om te zien hoe dankbaar de leerkrachten en kinderen zijn ten opzichte van zuster Béa die aan de basis lag van de uitbouw van deze school. Na onze terugkeer werken we verder aan de synthesetekst. We denken dat we een goed compromis hebben bereikt tussen de integratie van BOA-A in de bestaande ONGD ‘Oeuvres…’ en de verwachtingen van Congodorpen (zie afzonderlijke tekst). In de namiddag geef ik een seminarie voor de studenten van het nieuw opgerichte ISP Enseignement maternel et primair (Banatee). Er is ruime interesse voor het onderwerp ‘Encadrement des élèves’. Tegen de avond bezoek ik samen met Jean Mupepe de technische school van de Jezuieten (500 leerlingen).
Dinsdag 10-12: onverwacht is er een jeep toegekomen vanuit Kinshasa en deze moet terug zodat we beslissen niet met het vliegtuig te reizen maar over de weg. Op een lekke remleiding na verloopt de terugkeer vlot. We leren van onze chauffeur Jupe hoe je zo’n leiding kan repareren met een spijker en naaigaren… ’s Avonds ontmoet ik opnieuw Jan Bijnens, samen met twee medewerkers van Broederlijk Delen.
Woensdag 11-12: Zuster Béa blijft nog tot half januari in Congo, ikzelf keer terug naar Belgenland. Op weg naar de check-in worden we tegengehouden door de politie. Het ongeduld van onze chauffeur Jupe valt niet in de smaak van de agent en heeft tot gevolg dat we meer dan een half uur stilstaan… Zuster Béa krijgt uiteindelijk de zaak opgelost. We leren steeds beter omgaan met onverwachte wendingen: om de medezusters in Heverlee te verwennen wordt mijn bagage uitgebreid met bijna 30 kg Congolese lekkernijen (onder meer ananas en manga). Gelukkig is zuster Guillaumine op post in Zaventem zodat we met die hele lading toch in het Leuvense geraken.

2. Enkele algemene indrukken

BOA-A maakt een dynamische indruk. De samenwerking tussen zuster Vicky en René vlot goed. Ze hebben een stimulerende invloed op de scholen.
De houding van de directies ten opzichte van vorming getuigt van meer openheid, een grotere honger naar…
Ook de administratieve nauwkeurigheid neemt toe (zusters Nicole en Berline).
Onder meer door de ervaring van de vorming, ondersteund door power point, wordt vanuit de verschillende locaties het verzoek geformuleerd naar beamers.
De programmering van onze vormingsprojecten zal gebeuren op basis van ons aanbod.


Eric Depreeuw – Leuven 2 januari 2014

HET LEVEN GAAT VERDER  
   
Fernand Rochette, de ‘founding father’ van onze organisatie en duivel-doet-het-al, besloot een stap terug te zetten.
Fernand laat ons niet in de steek maar zal een steun en toeverlaat blijven achter de schermen zodat hij wat meer tijd kan wijden aan zijn familie en aan enkele van zijn vele plannen en dromen.
Je wenst geen dankbetuiging, Fernand, maar bij deze toch onze diepe waardering voor alles wat je tot nu toe bijdroeg aan Blik op Afrika.
We hebben nog een andere medewerker moeten laten gaan, Georges Tibau.
Georges is na een lange, moedige strijd tegen kanker, op 10 november overleden.
Dit afscheid is definitief.
Honderden mensen woonden de kerkdienst bij, zoveel waardering voor een integere en trouwe mens die er ook van bij de aanvang stond om Blik op Afrika uit te bouwen.
De geplande zending in het voorjaar om zijn deskundigheid op het gebied van ‘Didactiek Wetenschappelijke Vakken’ te delen met onze partners, moest worden uitgesteld, en ten slotte afgesteld.
We zullen je missen Georges, maar vooral erg veel dank…

In Memoriam Georges Thibau.

Het leven is geen cirkel, maar een kromme met een begin- en een eindpunt.

Ten gevolge van een slepende ziekte overleed Georges Thibau op 10 November 2013. Georges was een van de pioniers van Blik op Afrika (BoA). Samen met Zr. Rosa, Fernand Rochette en anderen bepaalde hij de inhoudelijke lijnen van het huidige BoA. Als lid van de stuurgroep definieerde hij niet alleen het vormingsproject maar zette hij ook zijn schouders onder de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsvieringen. Met zijn wetenschappelijke achtergrond was hij ook betrokken bij de materiële ondersteuning van BoA. (zonnepanelen, ICT, didactisch materiaal..) Hij was daarenboven ook de vaste verslaggever van de werkgroep logistiek. Dit jaar zou Georges zijn eerste zending naar Congo DR maken…BoA verliest een trouwe, gedreven en integere medewerker.
Vaarwel Georges, vergeten doen we je niet en je gedachtengoed zullen we verder uitbouwen.

Met deze wil Blik op Afrika dan ook zijn blijken van deelneming betuigen aan zijn familie en vrienden.

TIJDLIJN

Verleden

Na de nodige voorbereidingen van de werkgroep logistiek ver-trokken onze medewerkers Guido Boon en Bert Brijs van 5 tot 30 maart richting Congo. Hun op-dracht was om in Totshi de inter-netverbinding te herstellen die door een zware blikseminslag werd vernield. Verder hebben ze de installatie in Kibangu uitge-breid. Tijdens deze missie werd er bijzonder aandacht geschon-ken aan de voortgezette oplei-ding van de vier cyberverant-woordelijken op het gebied van beheer en onderhoud. Bert kreeg van BOA-B groen licht voor de evaluatie van een kooksysteem op zonnenenergie. Sindsdien werkt hij verder aan het project „Let the sun shine!“

Lees hier In het teken van de parabool. een verslag dat Bert maakte van deze missie.

Lees hier Bert zijn ervaringen Let the sun shine.
Met de inzet van onze logistieke medewerkers kon in april een lading computers en ander ICT-materiaal per boot verscheept worden voor de ICT-klassen in Kibangu, Kingandu, Totshi en Kimbongo.

Hiernaast een beeld van de nieuwe ICT-klas in Totshi.
De missie van Fernand Rochette en zr Guillaumine van 14 juni tot 8 juli stond geheel in het teken van overleg en planning met de locale partner BOA-A.
In het najaar is BOA-A uit de startblokken geschoten met een vormingsprogramma voor leerkrachten van 8 scholen van de zusters Annuntiaten. De leraren van andere scholen uit de buurt waren eveneens welkom.
Met de boot van WMH konden we op 23 september an-dermaal een 358 kg didactisch materiaal verzenden voor de scholen, in het bij-zonder voor de kleuterschool in Kikwit.

Recent verleden

Congo staat dit schooljaar in het brandpunt van de sociale actie van de scholen in Heverlee. Startvieringen begin oktober, voor graad overschrijdende klasgroepen hadden als doel de solidariteit te duiden.
De deelnemers aan de culturele wandeldag van 20 oktober konden als eerste genieten van de Congo-tentoonstelling, een van de initiatieven ter ondersteuning van de vele sociale acties die men per graad zal uitwerken.
Eind november ontmoet Luc Raeymakers van Congodorpen (het vroegere CDI Bwamanda) onze partner BOA-A in Kikwit, om overleg te plegen rond een nieuw samenwerkingsverband voor 2014-2016.
Onmiddellijk daarna arriveren zuster Béa en Eric Depreeuw in Kikwit om de samenwerking tussen BOA-A en BOA-B nog intenser te maken. Communicatie is onze centrale bekommernis.
Eric verzorgt een seminarie over leerlingenbegeleiding.

Nabije Toekomst

Op 17 januari komt er dan het jaarlijks benefietconcert weer aan. Zoals vorig jaar ter ondersteuning van de onderwijsprojecten van BOA in Congo en de Buso-school Woudlucht in Heverlee.
De voorbereidingen van de vormingssessie voor internaatpersoneel in 2014 zijn ook van start gegaan.

Last updated on vrijdag 17 oktober 2014 at 21:33:41 .