top of page

SDG - DUURZAME ONTWIKKELING

sdg.JPG

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

GOALS

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

sdg.png

SDG

EN

BOA 

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Dit is een van de drie actiedomeinen van BoA. Onze partners in het Zuiden hebben hospitalen en gezondheidscentra in hun beheer. BoA ondersteunt ze in hun curatieve en vooral preventieve activiteiten.

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Onze partners in het Zuiden verstrekken onderwijs aan meer dan 6000 leerlingen. Via allerlei projecten, materiële en financiële ondersteuning maken we samen deze doelstelling dagelijks waar..

SDG 5 Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

De belangrijkste doelstelling van de zusters Annunciaten in Congo en Burundi is hun scholen open te stellen voor alle meisjes in de omgeving en om van hun leerlingen sterke en zelfstandige vrouwen te maken. Ze ondersteunen ook de plaatselijke vrouwenorganisaties en organiseren in deze context allerlei cursussen voor volwassenen.

SDG 6 Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.

Op verschillende plaatsen in Congo en Burundi heeft BoA in samenwerking met Africa Solaire pompinstallaties geplaatst om scholen en hospitalen van zuiver drinkwater te voorzien. Ook helpen we technisch en financieel om overal opslag van regenwater mogelijk te maken. Dit komt niet alleen de leerlingen, de patiënten en het personeel ten goede, maar de hele bevolking kan hiervan mee genieten.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Op 8 plaatsen in de partnerlanden voorzag BoA stroomvoorziening op basis zonne-energie. Dit geeft hospitalen en scholen de mogelijkheid om toegang te hebben tot het internet, naar films en beelden te kijken,  de leerlingen ‘s avonds te laten studeren, de veiligheid te verhogen, ...

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

In nagenoeg alle projecten en vormen van ondersteuning doen BoA en haar partners beroep op de lokale economie. Dit kan op landelijk (internetinstallaties, zonnepanelen, …), maar ook op regionaal (aannemers, technische onderhoudswerken,...) en lokaal (herstellingen aan de gebouwen, nieuw klasmeubilair, aanplantingen, …) niveau

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Ook onze partners ontsnappen niet aan een zekere verstedelijking van hun activiteiten. Terwijl twintig jaar geleden nog 3 van de 3 missieposten in het binnenland van Congo waren, zijn het er nu 2 van de 6! Als de bevolking zich verplaatst naar de steden, moet het onderwijs en de gezondheidszorg mee. Toch probeert BoA samen met de Congolese partners deze evolutie tegen te gaan. Onder andere door extra aandacht en ondersteuning aan deze twee plaatsen in het binnenland proberen we ze aantrekkelijk te maken voor wie er werkt en hoopvol voor wie er wil blijven wonen.

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

De vormingen film opvoeding die kaderen in het BoA multimedia project zijn gericht op het vertonen en bespreken van films die belangrijke maatschappelijke thema’s behandelen en van de leerlingen bewuste burgers maken. Hierbij werkte BoA samen met Afrika Filmfestival, Bevrijdingsfilms Leuven en partners in het zuiden.

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Op de pagina van onze partners kunt u zien met welke partners we samenwerken. Het is een werkpunt voor BoA dit in de toekomst nog intenser te doen.

bottom of page