top of page

Zusters Annuntiaten breiden hun activiteiten in Congo uit

Sinds enkele maanden wonen de zusters Annuntiaten met drieën op de ‘Boerderij Elykia’, gelegen op het plateau Bateke in de DRC. De zusters weten wat doen met een veestapel van een honderdtal koeien en de opstart van landbouwgewassen waaronder maniok, maïs en groenten. Maar als zusters Annuntiaten kiezen ze ook voor actieve betrokkenheid bij de plaatselijke bevolking, in casu de Bateke. De Bateke is een bevolkingsgroep verspreid over kleine dorpjes die leeft van archaïsche landbouw.

De nood aan onderwijs en gezondheidszorg ligt hoog. Als verpleegster, voelt zuster Vitaline zich geroepen de uitdaging van de eerstelijnsgezondheidszorg in de onmiddellijke omgeving op zich te nemen, gekoppeld ook aan preventie. Een belangrijke stap naar een meer waardig leven in de afgelegen dorpen!

Voor de uitrusting van deze dienst doen de zusters graag beroep op uw solidariteit.

U kan een gift doen door te storten op rekening BE28 4314 7320 0120.
bottom of page