top of page

Zusters Annuntiaten breiden hun activiteiten in Burundi uit

In november 2019 kwamen de zusters Annuntiaten toe in Buzirancanda, een snel groeiend centrum op één van de duizend heuvels in Burundi. De zusters zijn er geïntegreerd in onderwijs en parochiewerking.

Al snel werden hen de ongelijke ontwikkelingskansen bij meisjes versus jongens duidelijk. Meisjes verlaten om diverse redenen sneller het lager- of secundair onderwijs met gevolgen voor hun toekomst. Professionele vorming kan een oplossing bieden. Een opleiding snit en naad zou een ideaal aanbod zijn voor meisjes. De vraag naar eigen klederdracht is groter dan het huidige marktaanbod en concurrentie van de importmarkt laat zich hier niet voelen.


Wil U sponsoren voor de lancering van een naaiatelier?

U kan een gift doen op rekening: BE28 4314 7320 0120

bottom of page