top of page

AFWERKING VAN EEN CULTURELE ZAAL IN KIKWIT RDC

La Patience is een school die kwaliteitsonderwijs verstrekt, maar die zich ook openstelt voor de lokale gemeenschap. Ze wil een culturele zaal bouwen waar de leerlingen, ouders en organisaties uit de omgeving een plaats hebben waar ze kunnen samenkomen.  • Het scholencomplex van La Patience in Kikwit bevat een kleuter-, een lagere en een middelbare school. Deze laatste bevat 14 klassen met als opties algemene pedagogiek, bouw en computer management.

  • Het belangrijkste doel van de school is kwaliteitsonderwijs bieden voor een breed publiek. De school wil haar leerlingen competent maken, in staat om de leiding te nemen en bereid om de anderen van dienst te zijn. Na het 6e jaar zijn ze klaar zijn om de samenleving in te gaan of hun studie zonder problemen voort te zetten.

  • Naast de reguliere lessen en practica organiseert La Patience culturele activiteiten zoals theatervoorstellingen, conferenties, filmvoorstellingen, concerten ... Drijvende kracht hierachter is Sr Thérese Loko. In de loop van de maand maart van dit jaar organiseerde de samen met twee vrouwelijke leerlingen een conferentie over vrouwen en hun sterke punten. De emancipatie en het zelfbewustzijn van jonge vrouwen is trouwens één van de hoofddoelstellingen van de hele sociale werking van de Annuntiaten in Afrika. Om dergelijke culturele activiteiten te organiseren is de school verplicht om een grote zaal elders in de stad te huren. Dit zorgt niet alleen voor organisatorische en logistieke problemen, maar ook voor onveilige situaties. De leerlingen worden soms lastig gevallen onderweg, er moet een drukke weg overgestoken worden, …

  • De schooldirectie en de inrichtende macht van de school willen de leerlingen en de leerkrachten een culturele zaal op het eigen schoolterrein ter beschikking stellen. Ze willen ook dat de ouders, andere socio culturele verenigingen, kortom de hele gemeenschap van de gemeente Lukemi in Kikwit van deze nieuwe zaal en haar mogelijkheden kan gebruik maken.

  • De zusters Annuntiaten in Kikwit hebben onder impuls van zuster Thérèse een organisatie opgericht die zich ontfermt over straatjongeren. Deze groeperen zich in bendes die allerlei misdaden begaan en de buurt onveilig maken. Via socio-artistieke activiteiten als film, muziek, straattheater, … wil men de jongeren groeperen en ze bewust maken van hun eigenwaarde. Ze krijgen opleidingen in de branche van hun keuze, men probeert ze aan het werk te krijgen. Op die manier worden ze losgemaakt van het bendeleven en krijgen ze opnieuw een volwaardige plaats in de maatschappij. Zuster Thérèse kreeg hiervoor onlangs de onderscheiding "Ambassadeur de la Paix". De culturele zaal van La Patience zal ter beschikking staan van dit project. Naast het verstrekken van kwaliteitsonderwijs wil de school ook een thuishaven zijn voor wie het als jongere heel moeilijk heeft.

  • De ruwbouw van het gebouw staat er reeds. Maar we hebben nog vele fondsen nodig om van de zaal een volwaardige culturele ruimte te maken. De binnenafwerking moet nog gebeuren. Het meubilair, de infrastructuur en de toestellen voor licht, beeld en geluid moeten nog aangekocht en geïnstalleerd worden. Om van de culturele school- en buurtwerking een succes te kunnen maken rekenen we op uw steun.


Deel dit project met je netwerk:


bottom of page