top of page

VERDERE UITBOUW VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF IN DE BUURT VAN KINSHASA

De zusters in DR Congo bezitten 3 boerderijen. De grootste boerderij, “Elikya” genaamd, ligt op 175 km van Kinshasa. Het opzet van deze boerderijen is winst genereren waarmee de sociale taken van de zusters kunnen worden gerealiseerd.  • Elikya is 780 ha groot. Op de weilanden grazen momenteel 140 runderen. Ze zijn bestemd voor vleesproductie. In de voorsteden van Kinshasa is er hiervoor een grote afzetmarkt.

  • Jammer genoeg verloopt de aangroei van de kudde te traag. Er zijn veel vroeggeboortes. Te veel kalveren sterven op jonge leeftijd. En heel wat volwassen runderen blijven te mager.

  • Dit was voornamelijk te wijten aan de grote inspanningen die de dieren iedere dag moesten leveren om de drinkplaats te bereiken. Deze ligt 150 m lager dan de graaslanden en is enkel te bereiken via een moeilijk en steil pad. Na een drinkbeurt moesten de runderen weer naar boven … om het de rest van de dag zonder water te stellen 16”

  • Op verzoek van de zusters onderzocht BOA wat de rentabiliteit van het bedrijf zou zijn mocht er water opgepompt worden tot op het niveau van de graaslanden.

  • In 2019 werden drie experten naar Elikya gestuurd. Zij maakten samen met de zusters een businessplan op voor de komende 10 jaar. Groei, diversificatie en rentabiliteit stonden centraal.Om goede resultaten te halen, bleek het oppompen van het water tot op de hoogte van de graaslanden een belangrijke eerste stap. Er hing echter een prijskaartje van €140.000 aan vast.

  • Omwille van de groeimogelijkheden van het bedrijf, de knowhow en de gedrevenheid van de zusters, keurde BOA deze investering goed. Midden 2020 werden de werkzaamheden aangevat, in februari 2021 waren ze klaar. De runderen hebben nu een overvloed aan water en we verwachten dat de kudde nu veel sneller aangroeit en de dieren ook veel sneller een groter gewicht zullen halen.

  • Opdat de zusters Annuntiaten in Congo zouden kunnen blijven zorgen voor kwaliteitsonderwijs en een betere gezondheidszorg is het welslagen van Elykia erg belangrijk. Er zullen nog investeringen moeten volgen in technologie, infrastructuur, verbetering van de veestapel, en het telen van groenten en fruit.

  • Daarom doen we beroep op uw steun om dit project mee te financieren.Deel dit project met je netwerk:

bottom of page