UITBOUW VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF IN DE BUURT VAN KINSHASA PROJECT ZELFVOORZIENING

De zusters in DR Congo bezitten 3 boerderijen. De grootste boerderij, “Elikya” genaamd, ligt op 175 km van Kinshasa. Het opzet van deze boerderijen is winst genereren waarmee de sociale taken van de zusters kunnen worden gerealiseerd.  • Elikya is 786 ha groot. Op de weilanden grazen momenteel 140 runderen, niet voor de melkproductie maar voor de vleesproductie. In de voorsteden van Kinshasa is er hiervoor een grote afzetmarkt. De runderen staan nooit op stal. ‘s Nachts verblijven ze in een kraal (een omheind weiland). Overdag worden de runderen door de koewachters naar de drinkplaats gebracht en daarna naar de weilanden om er te grazen.

  • Volgens de zusters verloopt de aangroei van de kudde te traag. Er zijn veel vroeggeboortes en veel kalveren sterven op te jonge leeftijd. Daarnaast zijn de volwassen runderen te mager. De redenen zijn volgens hen, naast ziektes en inteelt, vooral de grote inspanningen die de runderen dagelijks moeten leveren om de drinkplaats te bereiken. Deze ligt 150 m lager dan de graaslanden en de dieren kunnen er enkel geraken via een heel steil pad. De zusters wilden het water oppompen, maar de kostprijs was te hoog voor hen. Daarom vroegen ze financiële steun aan BOA.

  • BOA stuurde in 2019 drie experten naar Elikya. Ze onderzochten en bespraken met de zusters 2 mogelijkheden: naar water boren of water oppompen. Er werd geopteerd voor het oppompen van water. Kostprijs 140.000 €. Vervolgens maakten de experten samen met de zusters een swot-analyse en een businessplan op voor de komende 10 jaar. Groei, diversificatie en rendabiliteit stonden hierbij voorop.

  • Na de terugkomst van de experten werd alles grondig besproken met de Raad van Bestuur van BOA. Omwille van de groeimogelijkheden van het bedrijf, de lange termijnvisie, knowhow en gedrevenheid van de zusters keurde de Raad van Bestuur de investeringsplannen voor Elikya goed. Midden 2020 werden de werkzaamheden aangevat. Eind 2020 moeten ze klaar zijn.

  • BOA wil op de ingeslagen weg verder gaan en zal de zusters aanzetten tot het vinden en opzetten van “Auto-financieringsprojecten” Niet alleen in Congo, maar ook in Burundi en Kameroen.

  • Daarnaast zal BOA de bestaande initiatieven verder uitbouwen. In het algemeen door in te zetten op vorming (vnl mbt beheers- en managementtechnieken) en kapitaalverwerving.

  • Specifiek voor Elikya betekent dit: investeren in landbouwtechnologie (bvb een tractor of een motoculteur), infrastructuur (bvb een opslagplaats voor groenten en fruit), uitbreiding en verbetering van de veestapel, en zeker ook diversificatie (naast veeteelt ook groenten- en fruitteelt).
logoboa.png

BOA vzw Blik op Afrika 

Naamsesteenweg 355 

3001 Heverlee 

+32 475 38 71 93 

+32 473 92 60 47 

info@boa.ksleuven.be

Ondernemingsnummer: 

431.002.474

Twese Kimvuka! Allen samen! 

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Lees onze vorige nieuwsbrieven.

Doe een gift!

Doe mee! 

instaboa.png
fbboa.png
youtubeboa.png

Volg ons via Social Media