top of page

Jef Vandeputte: een vriendelijke uitdaging

Jef Vandeputte loopt OPNIEUW mee met de dodentocht. Hij laat zich sponsoren en de opbrengst komt integraal ten goede aan BOA. Hij vertelt ons hoe het idee bij hem postvatte, en wat zijn drijfveren waren en nog altijd zijn.


Monique Ngo, mijn petekind (44jaar), woont in de buurt van Los Angeles. Zij is de dochter van mijn schoonzus. Toen ze in april hier samen met haar echtgenoot op bezoek kwam, opperde ze het idee dat ik samen met hen de Dodentocht zou lopen. Waarop ik er haar opmerkzaam op maakte dat ik al 83 was, zou dat wel lukken? Ze antwoordde: “We beginnen er samen aan en dan zien we wel hoe ver we komen.” Ik zou er even over nadenken.

Maar ze zette door. Op een familiefeest amper twee dagen later had Monique al 7 kandidaten voor de Dodentocht. En nog een week later waren we met 14, allemaal familie: 5 Amerikanen en 9 Vlamingen. En zo startte dus mijn tocht.


Ik heb het project van de zusters annuntiaten in Heverlee in Congo altijd een warm hart toegedragen. Vandaar dat de opbrengst van mijn tocht integraal voor hen bestemd is. Hun bijna dan 200 medezusters in Congo, Kameroen en Burundi zorgen vooral samen met Blik op Afrika (BOA) voor onderwijs en gezondheidszorg. Voor hun testprojecten ivm landbouw kunnen ze gebruik maken van opgepompt water, alweer gerealiseerd met steun van BOA.

De hele derdewereldproblematiek heeft me altijd al bezig gehouden.

Tijdens mijn studiejaren volgde ik de cursus “ontwikkelingseconomie”. Ik weet dus dat de inzet en het werk van de lokale bevolking primordiaal is, dat onderwijs en elementaire gezondheidszorg absoluut nodig zijn. Het is tevens belangrijk om de landbouw meer efficiënt te maken, ten dienste van de lokale bevolking. Hulp van rijkere landen moet vooral kennis en advies en beginkapitaal verstrekken. Dat is wat BOA doet. Vanuit mijn vorming gaat mijn aandacht nu vooral naar een nieuw landbouwproject in Burundi.

Oproep:

Wie sympathie voelt voor de BOA-inzet kan me ter gelegenheid van mijn deelname aan de Dodentocht-2023 sponsoren ten voordele van BOA (Blik op Afrika, VZW).

BE28 4314 7320 0120

BIC: KREDBEBB

BOA - Blik op Afrika


Een flinke merci bij voorbaat, Jef!

bottom of page