top of page

MARC BEDDEGENOODTS

Na mijn loopbaan als leraar fysica en pedagogisch adviseur fysica in GO! in 2015 heeft een kennis mij in contact gebracht met BOA. Er was nood aan voortzetting van het “Project wetenschappen George Tibau” met als doel de ondersteuning van de leraars wetenschappen in de scholen van de zusters in de omgeving van Kikwit. Zo heb ik samen met een collega chemie Patricia Sieuw eerste missie gedaan in april 2016.

 

Het was een ongelooflijk boeiende ervaring om nieuwe mensen te leren kennen, om enthousiaste leraars wetenschappen te ontmoeten, om leerlingen in de scholen te ontmoeten die steeds zingen en toch met zeer weinig moeten leven.

 

Nadien heb ik samen met collega Emile Claeys in maart 2018 een volgende missie gedaan naar de dezelfde scholen met als thema het gebruik van multimedia en het gebruik ICT in de lessen wetenschappen en aardrijkskunde. Tenslotte hebben Dirk, Raf en ik een missie gedaan tijdens november 2019 naar Ijenda in Burundi waar ik dan vorming heb gegeven als de leraars wetenschappen van de lagere en secundaire school. Tijdens de maandelijkse vergadering van de werkgroep onderwijs ben ik verslaggever.

bottom of page