top of page

ERIK VANLEEUW

Ik werk als Algemeen Econoom voor de Congregatie van zusters Annuntiaten van Heverlee.  Het is vanuit die rol dat ik betrokken raakte bij het werk van de vzw Blik op Afrika. 

 

Wat me sterk aanspreekt in BOA, is de sterke groep van geëngageerde en bekwame vrijwilligers die, elk vanuit hun eigen expertise, gedreven meedraaien in de werken/projecten van BOA.  Uiteraard gebeurt alles in functie van en met een groot hart voor de projecten en partners in het Zuiden, maar ook de Noordwerking vormt een boeiend en leven-gevend netwerk van mensen, partners, organisaties die op een of andere wijze onze partners in het Zuiden een heel warm hart toedragen. 

 

Het is vooral die ‘drive’ en ‘ingesteldheid’ die me enorm aanspreken in BOA en die ik graag mee wil ondersteunen en uitdragen naar de bredere samenleving.    

bottom of page